Selecteer een pagina

Foto’s

Veel kinderen beleven plezier aan het lopen van de Avondvierdaagse. Dat plezier stralen ze uit, wat wij graag vastleggen op foto en film. Vrolijke kinderen laten we zien op onze website en in het programmaboekje dat iedere deelnemer aan de Avondvierdaagse krijgt. Het maakt de website en het programmaboekje leuker en nodigt daardoor meer uit om bekeken te worden. Ouders en kinderen zijn er over het algemeen ook enthousiast over.

De nieuwe privacywet stelt ons echter voor een uitdaging: kinderen mogen alleen onherkenbaar in beeld worden gebracht, tenzij er toestemming is gegeven door een ouder. Deze toestemming moet dan het liefst op papier zodat het aantoonbaar is dat er geen bezwaar is. We zouden natuurlijk alle deelnemers kunnen vragen om een geen-bezwaar document in te vullen, maar natuurlijk zullen er ook mensen zijn die wel bezwaar hebben. En hoe voorkom je dan dat die toch op de foto komen. Moeten we die mensen in aparte groepjes laten lopen of krijgen ze allemaal een JA/NEE sticker op hun voorhoofd?

Kijk ze eens genieten van de Avondvierdaagse!

JA/NEE-stickers zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar bij het secretariaat in de maten: small, medium en large.

Ook omstanders kunnen onbedoeld op de foto komen en daar gelden natuurlijk dezelfde regels voor.

We kunnen wel zo veel mogelijk rekening houden met uw wensen, maar helaas niet voorkomen dat er in voorkomende gevallen mensen op de foto komen die dat liever niet hebben. In geval dat dat toch mocht gebeuren kunnen we er wel voor zorgen dat mensen onherkenbaar gemaakt worden. Daar hebben we een aantal methodes voor die onderstaand beschreven worden. Vindt u zichzelf terug op een foto, en wilt u niet herkenbaar in beeld zijn, laat ons dan weten welke foto het betreft en de methode waarmee u onherkenbaar gemaakt wenst te worden.Dan maken we dat snel in orde. Vindt u uw kind terug op een foto, dan kunnen we dezelfde procedure volgen.

Een bekende methode is het toevoegen van een zwart balkje over de ogen. Omdat deze methode ook gebruik wordt om de identiteit van criminelen te beschermen heeft een zwart balkje bij veel mensen een negatieve associatie gekregen.

Daarom kunnen wij gezichten ook onherkenbaar maken door een zigzaglijn over het gezicht te trekken. Dat kan in verschillende kleuren, dus zou best nog leuk kunnen staan.

Een derde alternatief is het verbergen van het gezicht achter een donkere zonnebril. Deze methode is wat subtieler en het is minder duidelijk dat een gezicht onherkenbaar is gemaakt. Maar grote delen van het gezicht blijven zo toch zichtbaar en mensen zouden zo toch nog herkend kunnen worden.

Daarom kunnen we gezichten ook vervagen. Zo is wel nog te zien dat het een gezicht is, maar is dit niet meer te herleiden tot een bestaande persoon (tenzij die persoon van zichzelf al een vaag gezicht had).

We onderkennen dat alle tot nu toe genoemde methodes als nadeel hebben dat de foto bewerkt moet worden en het resultaat er minder natuurlijk uitziet. Daarom kunnen we ook foto’s maken waarop er geen gezichten te zien zijn, maar bijvoorbeeld alleen maar benen en voeten of alleen mensen van achteren gezien. Vraag rijst wel of mensen niet herkenbaar zijn van achteren of alleen aan hun benen en schoenen.

Het meest veilige daarom is om foto’s te maken van de avondvierdaagse waarop geen mensen staan. Deelnemers zullen de foto’s herkennen op basis van de route die ze gelopen hebben. Dit heeft drie grote voordelen:

  • Men zal nooit meer verkeerd op een foto staan (bijvoorbeeld met onderkin, ogen dicht, vetkwabben onder T-shirt etc).
  • We kunnen de foto’s ruim van te voren al nemen.
  • We kunnen ieder jaar dezelfde foto’s laten zien

Het zal even wennen zijn met de nieuwe privacywet, maar we gaan er van uit dat dat de pret niet zal bederven en een ieder onverminderd zal kunnen genieten van ons loopfestijn. Mochten er zich nog vragen voordoen over ons privacybeleid, dan kunt u zich wenden tot onze voorzitter. Zij staat nevenstaand afgebeeld, maar om wille van privacy is zij onherkenbaar gemaakt.